• Den største katalog i Europa + 90.000 Produkter til salgs

 • Bedste online vinsælger 2016 Mere end 100.000 tilfredse kunder

 • Købe vin online er hurtigt Vin og likør butikk med en forsendelse på 48 timer

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

 1. I overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, såvel som enhver anden gældende databeskyttelseslovgivning, giver vi dig yderligere oplysninger i denne privatlivspolitik.

 2. Hvem er ansvarlig for behandlingen af ​​dine data

  Identitet: Drinksandco Marketplace, S.L.U. (Herefter UVINUM)

  Postadresse: C/Arequipa 1, 28043 Madrid, España

  Telefon: +44 2035140552

  E-mail: support@uvinum.com

 3. Til hvilke formål benytter vi dine personlige data

  UVINUM behandler oplysningerne fra interesserede parter for at kunne levere online-salg af sine produkter via sin hjemmeside https://www.uvinum.dk til at sende kommerciel kommunikation.

 4. Hvor længe gemmer vi dine oplysninger

  De leverede personoplysninger vil blive opbevaret i det tidsrum, der er nødvendigt for at gennemføre online-salg og gennem de lovligt fastsatte perioder.

 5. Hvad er berettigelsen bag behandlingen af dine data?

  Retsgrundlaget for behandlingen af ​​dine data er udførelsen af ​​online salg og samtykke fra den interesserede part

 6. Hvilke modtagere kan modtage dine data

  Databehandlere og tredjeparter, der er nødvendige for at overholde en juridisk forpligtelse.

 7. Hvad er dine rettigheder, når du giver os dine oplysninger?

  Enhver har ret til at få oplysninger om, hvorvidt UVINUM behandler personoplysninger om dem.

  Interesserede parter har ret til at få adgang til deres personoplysninger, samt ret til at anmode om korrektion af unøjagtige data eller, om nødvendigt, at anmode om afskaffelse, når dataene, blandt andre grunde, ikke længere er nødvendige for de formål, som de blev indsamlet til.

  Under visse omstændigheder, og afhængigt af specifikke situationer, kan interesserede parter anmode om en begrænsning af behandlingen af ​​deres data, i hvilket tilfælde vi kun vil opbevare dem med henblik på at udøve eller forsvare krav.

  Under visse omstændigheder, og af hensyn til deres særlige situation, kan interesserede parter gøre indsigelse mod behandlingen af ​​deres data. I dette tilfælde vil UVINUM ophøre med at behandle dataene, med undtagelse af tungtvejende, lovlige grunde, eller ved udøvelse eller forsvar af mulige krav.

  Du kan gøre brug af dine rettigheder på følgende måde:

  ved at sende en e-mail til support@uvinum.com , der identificerer dig selv korrekt, og som tydeligt angiver den konkrete ret, som du ønsker at gøre brug af.

  Hvis du har givet dit samtykke til et bestemt formål, har du ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid, uden at det påvirker databehandlingens lovlighed på grundlag af dit samtykke før samtykkets tilbagetrækning.

  Hvis du mener, at dine rettigheder krænkes i forhold til beskyttelsen af ​​dine personlige data, især hvis du ikke har været tilfreds med udøvelsen af ​​dine rettigheder, kan du indgive en klage til den kompentente databeskyttelsesmyndighed via hjemmesiden: www.agpd.es

 8. Yderligere oplysninger om behandlingen af dine data

  Når vi skal hente oplysninger fra dig, vil vi altid bede dig om at give dem frivilligt ved at give dit udtrykkelige samtykke gennem de metoder, der er tilgængelige for os.

  Behandlingen af ​​de data, der indsamles via dataindsamlingsformularerne på hjemmesiden eller via andre metoder, vil blive indarbejdet i fortegnelsen over behandlingsaktiviteter, som UVINUM er ansvarlig for.

  UVINUM behandler dataene fortroligt og benytter sig af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre det rette sikkerhedsniveau for behandlingen i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 og andre gældende databeskyttelsesregler.

  Uvinum kan dog ikke garantere systemernes absolutte uigennemtrængelighed og påtager sig derfor intet ansvar for skader som følge af ændringer, som tredjeparter kan forårsage i edb-systemerne, i elektroniske dokumenter eller brugerens filer.

  Hvis du vælger at forlade vores hjemmeside via links til hjemmesider, der ikke tilhører vores selskab, vil UVINUM ikke være ansvarlig for fortrolighedspolitikken på disse hjemmesider eller de cookies, som de kan gemme på din computer.

  Vores politik vedrørende afsendelse af vores egne e-mails fokuserer på kun at sende meddelelser, som du har bedt om at modtage. Hvis du foretrækker ikke at modtage disse meddelelser via e-mail, giver vi dig mulighed for at udøve din ret til at undertrykke og nægte modtagelsen af ​​disse meddelelser i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit III, artikel 22 i lov nr. 34/2002, om tjenester til informationssamfundet og elektronisk handel.

 9. Use of Cookies »

Uvinum también está disponible en tu idioma. Acceder a Uvinum en Español. » Cerrar [x]